НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Тоол "Доңгада кадык"

15 марта, Среда

Тываның А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңының национал болгаш чурт-шинчилел чогаалының килдизи  шүлүкчү, журналист, ССРЭ-ниң Журналистер эвилелиниң кежигүнү С. Ө. Тамбаның 105 харлаанынга  «Доңгада кадык»  деп тоолун тоолчургу аян-чорук хевиринге видеога белеткээн.

Тоолду Тываның В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрының аныяк актеру Начын Салчак онзагай аян-биле ыдып, күүсеткен.

Салчак Тамба Өдекеевич 1918 чылдың март 15-те Каа-Хем кожууннуң Оштан деп черге төрүттүнген. Чайлаг школазының эге клазын дооскаш, Алтайның Ойрот-Тура (Горно-Алтайск) хоорайга көдээ ажыл-агый техникумун база Кызылга совет-партия школазын дооскан. Ол башкылап, партия ажылдарынга ажылдап чораан. 1951 чылдан эгелеп «Шын» солунга чогаал ажылдакчызы бооп ажылдаан.

Баштайгы «Доңгада кадык» деп ному 1955 чылда чырыкче үнген. Дараазында «Мээң ырым» (1956), «Шүлүктер» (1960), «Мээң байым» (1960), «Чоннуң үнү» (1968),  «Бичии дургун» (1973), «Амыргалаар» (1978) деп номнары парлаттынган.

         Ол А. Фадеевтиң «Чылча шавыышкын», А. Кахарның «Хензиг кушчугаш», С. Бабаевскийниң «Алдын сылдыстың кавалери», А. Кутуйнуң «Чоруттунмаан чагаалар», Ю. Шестаковтуң «Көжүлдениң көк хады» деп чогаалдарын тыва дылче очулдурган.

Ажыглаан литература Е. Т. Танованың «Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы». Ар.46.


Последние новости

23 марта, Четверг

К 90-летию книги П. Маслова «Конец Урянхая»

22 марта в Кызылском колледже искусств им. А. Б. Чыргал-оола для обучающихся библиотечного отделения проведен библиографический обзор книги П. П. Маслова «Конец Урянхая» (книга, получившая премию на всесоюзном конкурсе художественных очерков).