НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Буянныг адалар

13 октября, Среда

Тыва Республиканың Хөй ниити  палатазының эгелээшкини-биле республикага адалар чыыжын бир дугаар 2011 чылда организастап эрттирген. Чыыштың түңнелинде ноябрь айның үш дугаар субботазын «Адалар хүнү» кылдыр демдеглээрин шиитпирлээн.

Байырлалдың сорулгазы – чогумчалыг өг-бүлени тургузары, сагыш-сеткил, мөзү-шынар чаңчылдарын катап эгидери, өзүп орар салгалды кижизидери болгаш республиканың келир үези дээш, оларның бедик харыысалгазының дугайында эр кижилерге сагындырары болган.

2021 чылда Россия Федерациязының президентизиниң чарлыы-биле «Адалар  хүнүн» октябрь айның үш дугаар улуг хүнү кылдыр чарлаан.

Тыва Республиканың А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңының национал болгаш чурт-шинчилел чогаалының килдизиниң ажылдакчылары «Адалар хүнү» уткуштур  «Буянныг адалар» деп электроннуг презентацияны Кызылдың саң-хөө болгаш эрге-хоойлу техникумунуң I, II дугаар курузунуң студентилеринге эрттирген.

Студентилер электроннуг презентациядан национал болгаш чурт-шинчилел чогаалының килдизиниң фондузунда бар эр кижилерниң мөзү-шынарын, эрес-дидимин, туруштуун, үлегерлиин, тура-соруктуун дээш оон-даа өске хевирлерин көргүскен номнар-биле танышкан. База эр кижилерни алгап-мактаан шүлүктерни, үлегер домактарны номчаан.

     

Последние новости

15 октября, Пятница

Занятие со студентами сельскохозяйственного факультета ТывГУ: «Составление библиографических списков и описание источников»

Сотрудник информационно-библиографического отдела 14 октября провела для студентов сельскохозяйственного факультета ТывГУ с целью повышения библиографической грамотности занятие по основам библиотечно-библиографических знаний.

15 октября, Пятница

Встреча с представителем профессии сельскохозяйственного направления

В отделе производственной и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина прошла встреча начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий Министерства сельского хозяйства РТ – Алимы Опан-ооловны Монгуш со студентами 4 курса Тувинского сельскохозяйственного техникума по специальности ветеринария.

14 октября, Четверг

"Төрээн черим - төөгүзү"

Министерство культуры РТ и Национальная библиотека им. А. С. Пушкина объявляют Республиканский конкурс среди учащихся старших классов и молодежи "Төрээн черим - төөгүзү".