НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Мастер-класс "Чаагай ёзу-чаңчылдарывыс дөзү"

26 февраля, Пятница

Тываның А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңының национал болгаш чурт-шинчилел чогаалының килдизинге 2021 чылдың февральдың 24-те «Чаагай ёзу-чаңчылдарывыс дөзү» деп мастер-классты Кызылдың 17 дугаар ортумак школазының 6«Д» клазынга эрттирген. Уруглар оюннуң дүрүмнерин билип алыры-биле идепкейлиг киржип, айтырыгларны салган.

Хемчегниң төнчүзүнде библиотекарьлар Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчыларының белеткеп кылган видеозун көргүскен.

Буга-шыдыраа, ыт-шыдыраа, түгүл-шыдыраа дээн чергелиг шыйыглыг ыяштарга даштар-биле ойнаар оюннар хөл-шыдырааның оранчок эгезинде тывылган. Олар болза шыдыраа оюннуң эгези болур.

Буга-шыдырааның хөлүн аптара аксынга, анаа калбак ыяшка-даа аңгы хөл кылдыр чуруп алыр.

Оюн ийи бугадан болгаш чээрби дөрт оолдардан тургустунар. Бугаларны арай улуг-улуг, а оолдарны бичежек даштардан тургузуп алыр. Бир ойнакчы ийи буга-биле ойнаар, а өскези чээрби дөрт оолдар-биле ойнаар. Оларның сезин иштики дөрбелчинниң белдирлеринге салып алыр, он алдызын холга тудуп алыр (16 сан даштыкы дөрбелчинниң карышкактарының санынга дең, а ниитизи-биле шыдыраа хөлүнде 24 карышкак белдир бар, ынчангаш аңаа 24 даш херек ужуру ында).

Оюннуң сорулгазы болза, оолдарлыг кижи холда оолдарын салып тургаш, «буганың» оруун муңгаштаар, а бугалыг кижи эптиг үени ажыглап тургаш, пешка көжүлештир, арта халып чип тургаш, оолдарның дөгерезин чиири болур.

Баштайгы көштү бугалыг кижи эгелээр. Бугаларның кайы-бирээзи-биле дужунда турган оолду чивишаан, төпче көжер. Ийиги кижи дараазында оолдарның чиште турар чоруун эвээжедир сорулга-биле буганың дараазында чижин дуй салырын оралдажыр.

Ук оюнну мырыңай баштайгы амыдыралдың кижилери чогааткан деп санап болур. Оюннуң ылап утказы болза, чепсек чок хол даяң улус бөлүглежип алгаш, каскан тамы оңгарже азы ая, дузаанче улуг аңны киир сывыртап турарын илереткен.

Оюннуң төөгүзүн Иргит Самбуунуң «Тыва оюннар» деп номундан бижээн.

Последние новости

9 апреля, Пятница

Краеведческая находка: первый международный футбольный матч Тува—Хакасия

Предлагаем вам ознакомиться с уникальным событием в истории ТНР — первым международным футбольным матчем Тува—Хакасия, состоявшемся 29 сентября 1940 года.

7 апреля, Среда

Цифровой Диктант стартует уже 9 апреля

Цифровой Диктант – ежегодная Всероссийская акция, организованная РАЭК, ОНФ и Microsoft. В онлайн-формате каждый, от мала до велика, может проверить свою цифровую грамотность. Мы уже давно живем в мире высоких технологий, где интернет и гаджеты стали нашими верными помощниками. Пришло время разобраться, что вы реально о них знаете!

6 апреля, Вторник

Театр – территория чуда

В отделе литературы по искусству и спорту 5 апреля прошла творческая встреча с актрисой Национального музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола Шенне Шоюн, посвящённая 85-летию со дня создания Тувинского музыкально-драматического театра.