НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Библиотекага Мария Күжүгеттиң белээ

16 сентября 2020, Среда

Тываныӊ күрүне университединиӊ литературлуг музейиниӊ эргелекчизи Мария Амын-ооловна Күжүгет А. С. Пушкин аттыг Национал библиотекага «Бүрү болгаш мен» деп чыынды чогаалдарыныӊ номун белекке берген.

Чыындыда ооӊ мурнунда чырыкче үнмээн «Өре», «Ожук чугаалары» болгаш очулдурган Д. Лондоннуӊ «Киш дугайында тоолчургу чугаалары», В. Голявкинниӊ «Арын-нүүр» болгаш оон-даа өске чогаалдары кирген.

Чогаалчы юбилейлиг чылында номчукчуларга улуг белек кылганынга өөрүп четтиргенивисти илередип, каӊ-кадыкшылды күзевишаан, чогаадыкчы ажыл-ижинге чедиишкиннерни йөрээдивис!

Последние новости

21 февраля, Среда

Студенты юрфака встретились с ветераном Афганской войны Айдыном Куулар

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

21 февраля, Среда

«Бодунуң оюну» деп хемчег

«Тывызыксыг Тывам» деп тема