НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

«Кайгамчык чараш бойдустуӊ чогаалчызы» (чогаалчы В. Б. Сагаан-оолдуӊ 95 харлаан ою)

13 августа, Вторник

1924 чылдыӊ август 13-те Тыва Арат Республиканыӊ Барыын-Хемчик кожууннуӊ Даштыг-Хөлге төрүттүнген.

Кара-Хөлге чайлаг, Кызыл-Мажалыкка эге-чада школазынга, өрт инспекторунуӊ курстарынга өөренип чораан.

Ажылчын базымын 1941 чылда Эми алдын уургайындан эгелээн. Өрт шерииниӊ дайынчызы, инспектору бооп, Барыын-Хемчике  садыг шугумунга раймаг эргелекчилеп, паспорт столунуӊ даргазынга, Эрзин районнуӊ хереглекчилер ниитилелиниӊ, садыг эргелекчизинге, Кызылдыӊ тудугларынга бызаӊчы, дашчы кылдыр ажылдаан.

Чогаал ажылынга 1942 чылда кирген. Баштайгы шүлүктери «Шын», «Революстуӊ херели» сеткүүлдеринге парлаттынган. Ол «Ажылчынныӊ ыры» (1968), «Часкы шинчи» (1972), «Кызыл дузаламчы» (1975), «Мөӊгүн согуннар» (1979), «Авыралдыг Алдын Кушкаш» (1983), «Кыӊгыргай» (1991), «Ырым – чалгын» (1996) деп номнарныӊ автору. Орус дылда «Ажылчынныӊ ыры» деп ному чырыкче үнген.

Тыва Республиканыӊ Чогаалчылар эвилелиниӊ кежигүнү.

«1941-1945 чылдарда Ада-чурттуӊ Улуг дайынында Германияны тиилээни дээш», «1941-1945 чылдарда Ада-чурттуӊ Улуг дайынында Тиилелгениӊ 50 чылы» деп медальдар-биле шаӊнаткан.

Последние новости

20 августа, Вторник

«Волшебный и грозный мир природы»

В отделе естественно-научной литературы Национальной библиотеки РТ представлена книжная выставка «Волшебный и грозный мир природы».

20 августа, Вторник

Вторая партия новых книг в библиотеке Теве-Хая

16 августа в библиотеку с. Теве-Хая МБУ «Дзун-Хемчикская ЦБС» поступила вторая партия новых книг от самых известных издательств России.

19 августа, Понедельник

Итоги фотоконкурса "Я в библиотеке"

Подведены итоги фотоконкурса "Я в библиотеке".