НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

НОЯБРЬ 1-НИҢ ХҮНҮ ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА «ТЫВА ДЫЛДЫҢ ХҮНҮ»

30 октября 2020, Пятница

НОЯБРЬ 1-НИҢ ХҮНҮ ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА «ТЫВА ДЫЛДЫҢ ХҮНҮ»

Ноябрь 1-ниң хүнүн Тыва Республикада «Тыва дылдың хүнү» кылдыр доктааткан. Ол шиитпирни Тываның баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылдың январь 18-тиң айыткалы-биле киирип, тыва дыл Тыва Республиканың күрүне дылы болгаш тыва чоннуң культуразы болгаш сагыш-сеткил салгалының кезээ кылдыр камгалаар, деткиир, сайзырадыр сорулга-биле доктаатканы дыка чөптүг.


Календарьга тыва дылга тураскаадып тускай байырлал хүнү кылырының эгелекчизи – Тываның чоннуң чогаалчызы Александр Даржай болуп турар.

Библиотеканың тураскаал номнар килдизиниң ажылдакчылары бо байырлыг хүнге «Чоннуң төөгүзү – төрээн дылында» деп номнар делгелгезин кылганнар. Делгелгениң бирги кезээнде тыва дылдың төөгүзүнүң дугайында база дылывыстың сайзыраарынга улуг күш-ажылын чорудуп турган эртемденнер – А. А. Пальмбах, Н. Ф. Катановтун дугайында чүүлдерни салган.

Дараазында кезектерде 1927 чылда үнген Брюхановтуң (Сотпа) «Тыва ургларның эң өрэныр тэптэри баштап ужукэ*» деп номну, С. Лопсан, Л. Чадамбаның «О переводе тувинской письменности с латинизированного на русский алфавит» деп номну болгаш оон-даа өске тыва дылга хамаарышкан номнарны делгээн.

Делгелгеде «Төрел дөзү – ава, төөгү дөзү – дыл», «Чаңчыл билир – чоок төрел, дылын билчир – хан төрел» деп үлегер домактарны база Ч. Кара-Күскениң шүлүүн киирген:


Чонум, Чуртум, Дылым – Тыва,

Чоргаарланыр чүвем ол-дур,

Кайызы-даа турбаан болза

Канчап мени тыва дээр.

Ынчангаштың дылывыска

Ынак болуп көрээлиңер

Дылды, чонну, Тывавысты

Тынывыс дег камнаалыңар.

Последние новости

23 апреля, Вторник

Книжная выставка «Ты не один, когда есть КНИГА»

На выставке представлены издания, освещающие правовые вопросы интеллектуальной собственности, интересные издания об истории книги и книговедения, книгоиздания.

23 апреля, Вторник

В Национальной библиотеке прошел семинар «НЭБ: общая характеристика ресурса, технология использования»

Слушателями семинара стали библиотекари республики. Присутствовало более 40 человек. Сотрудники национальной библиотеки рассказали о возможностях и преимуществах ресурса.

22 апреля, Понедельник

Проект Фестиваль новых песен о СВО «МуZыка о СВОих»

18 апреля в рамках проекта «Фестиваль новых песен о СВО «МуZыка о СВОих» в школе №1 г. Кызыла для учащихся 8 класса состоялась лекция «История России в патриотических песнях: факты, события, цифры».