НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

«Тиилелгениң салгакчылары»

21 ноября 2019, Четверг

Келир 2020 чылда Германияның дүжүп берипкен деп ат салганындан бээр 75 чыл ою болуп турар. Аңаа уткуштур Россия Федерациязының баштыңы Владимир Путинниң чарлыы-биле 2020 чыл дайынның маадырларының мөңге Алдарының дугайында Сактыышкын чылы болуп бадыткаттынган.

Төөгүде уттундурбас эң-не коргунчуг болуушкуннарның арыннарын сактып, чурттувус дээш тулчуп чораан өгбелеривисти болгаш каржы дошкун дайынның соок, аштанчыг, коргунчуг үелеринде кем чок болган чурттакчыларны сактып бодап чорууру чугула.

Өзүп орар салгалдың ол дугайын кайы хире билирин болгаш сактып аары-биле социал-экономиктиг литература килдизиниң ажылдакчылары Кызылдың экономика болгаш хоойлу техникумунуң сургуулдарынга «Тиилелгениң салгакчылары» деп интеллектуалдыг оюнну эрттиргеннер.

Уруглар «Маадыр-хоорайлар», «Дайынның ырылары» болгаш «Эрес-дидим кижилер» дээш оон-даа өске кезектерлиг айтырыгларга харыылааннар. Дайынның ырыларын күүседип, «Тиилелгениң хүнүн» демниг ырлап, база дайын темазынга хамаарышкан айтырыгларга харыылааш, төөгүнү эки билирин шынзытканнар.

Хемчег «Дайын үезинде чаш уруглар» деп фильм болгаш темага хамаарышкан номнар допчулалы-биле доозулган.

 

© А. С. Пушкин аттыг ном саңының социал-экономиктиг литература килдизи

Последние новости

23 апреля, Вторник

Книжная выставка «Ты не один, когда есть КНИГА»

На выставке представлены издания, освещающие правовые вопросы интеллектуальной собственности, интересные издания об истории книги и книговедения, книгоиздания.

23 апреля, Вторник

В Национальной библиотеке прошел семинар «НЭБ: общая характеристика ресурса, технология использования»

Слушателями семинара стали библиотекари республики. Присутствовало более 40 человек. Сотрудники национальной библиотеки рассказали о возможностях и преимуществах ресурса.

22 апреля, Понедельник

Проект Фестиваль новых песен о СВО «МуZыка о СВОих»

18 апреля в рамках проекта «Фестиваль новых песен о СВО «МуZыка о СВОих» в школе №1 г. Кызыла для учащихся 8 класса состоялась лекция «История России в патриотических песнях: факты, события, цифры».