НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Тыва күрүне тугу – Тыва Республиканың күрүне демдээ.

17 сентября, Воскресенье

1992 чылдың сентябрь 17-де Дээди Хурал доктаалын ёзугаар хүлээп алдынган.

«Тыва Республиканың Күрүне тугу ак-көк өңнүг дорт булуңнуг пөс болур. Туктуң туда талазында кыдыының үстүкү болгаш адаккы булуңнарындан ийленчек ак болгаш ак-көк дилиндектер үнген. Ак-көк дилиндектер каттышкаш, туктуң узун дуртун дургаар ооң ортузу-биле шөйлүп чоруткан чаңгыс дилиндек апаар. Аңаа чергелештир, үстүү болгаш адаа талазында ак дилиндектер шөйлүп чоруткан.
Туктуң үстүкү база адаккы булуңнарындан шөйлүп үнген ак дилиндектерниң аразында, туктуң солагай талакы кыдыында алдын (сарыг) өңнүг үш-булуңчук хевири чуруттунган. Туктуң калбаа ооң узунунга хамаарыштыр – 1:2 болур».
Туктуң өңнериниң утказы: «ак-көк өң – арыг дээрниң демдээ, бедик чаагай чүткүлдүң, ниитилелдиң эп-найыралы, бот-боттарынга хүндүткели. Ак өң – арыг, ажык, чаагай сеткилдиг, ниитилелди көргүскен. Сарыг (алдын өң) – бай, чөптүг күрүнениң демдээ. Ол ышкаш сарыг (алдын) өңде төөгүден бээр чаңчылчаан чүдүлгени, сарыг шажыны илередип турар».
Туктуң эскизиниң автору уран чурукчу, башкы Сат Оюн-оол Доктугу оглу.
(Тыва Республиканың Конституциязы (Үндезин Хоойлузу)

Последние новости

29 сентября, Пятница

ПЕВЕЦ ВЫСОКОГО КАВКАЗА

К юбилею великого поэта Расула Гамзатова читальный зал Национальной библиотеки подготовил подборку малоизвестных фактов из его биографии.

28 сентября, Четверг

Лүдүп Роман Дамдыновичиниң 60 харлаанынга

Россияның болгаш Тываның чогаалчылар эвилелдериниң кежигүнү, билдингир чогаалчы, очулдурукчу Роман Дамдынович Лүдүп 1963 ч. сентябрь 28-те Эрзин кожууннуң Нарын суурунга, хөй ажы-төлдүг өг-бүлениң 5 дугаар оглу болуп, төрүттүнген. Адазы Дамдын Давыкович – Лүдүп деп чейзеңниң чаңгыс оглу чораан, а авазы Серен Бээжиновна кожууннуң бирги тракторизи.

27 сентября, Среда

ВСТРЕЧА С НОВОЙ КНИГОЙ

Сегодня сотрудники Национальной библиотеки провели День информации для студентов 1курса естественно-географического факультета ТувГУ.