НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Сүзүүм болган авайымнын сүдү ышкаш....

2 ноября, Среда

Сүзүүм болган авайымнын сүдү ышкаш,

Сүүзуннүг, мага-боттан адырылбас,

Тынар агаар, сеткилимнин хөрзүнү бооп,

Тыва дылым, дамыр-ханда тудуш-тур сен

                                                                         Александр  Даржай   

Улустун чогаалчызы Александр Александрович Даржайның «Тыва дылым» деп шүлүү биле ажытпышаан, Тыва дыл хүнүнге тураскааткан тематиктиг кежээни Тыванын тудуг техникумунун сургуулдарынга абонемент килдизиниӊ ажылдакчызы эрттирген.

База ол ышкаш уруглар тыва чогаал-биле танышкан. Тываныӊ билдингир чогаалчылары: С. А. Сарыг-оол «Аӊгыр-оолдуӊ тоожузу», К. К. Кудажы «Уйгу  чок Улуг-Хем»,  М. Б.  Кенин-Лопсан  «Кырган-авай өпей ыры» дээш оон-даа өске чогаалдарын сургуулдар сонуургааннар.

Ном-саң ажылдакчызы Тыва дылывыстыӊ чараш, нептереӊгей, байлак дээрзин уругларга калбаа-биле тайылбырлаан. Кежээниң база бир солун болганыуруглар тыва аас чогаалды кайы-хире билирин көргүскен. Олар болза үлегер домактар болгаш тывызыктарны тыварынга кончуг идепкейлии-биле киришкен.

Шылгарааннар белекчигештер-биле шаңнаткан. Уругларга  кежээ кончуг солун болуп эрткен.

Последние новости

2 декабря, Пятница

Күжүгет Антон Үержааевичиниң 65 харлаанынга

Күжүгет Антон Үержааевич – шүлүкчү, журналист, очулдурукчу.
Ол 1957 ч. декабрь 2-де Барыын-Хемчик кожууннуң, дааш-шимээнниг, улуг кара даштарлыг Алаш хемниң унунда, Чоргал-Аксы деп черге, малчын өг-бүлеге төрүттүнген. Бичиизинден-не орлан-шоваа, эрес-кежээзи-биле малчын ада-иезинге дузалажып ѳскен.

2 декабря, Пятница

Санитарный день

Сегодня, 2 декабря, в Национальной библиотеке – САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ.

2 декабря, Пятница

29 ноября молодые библиотекари России делились своими практиками на Межрегиональном мастер-форуме «Библиотека и молодежь» в г. Красноярск

О чём мы думаем, когда мы слышим слова: «тихая охота», «стикерпак», «smartbot», «commix zone» «креативные индустрии» – скорее всего не о библиотеке, но оказывается все эти «странные», а для кого-то непонятные фразы можно успешно применять и в нашей работе.