НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

Тыва улустуӊ аас чогаалы

14 января, Вторник

Тыва улустуң уран культуразында көскү черни аас чогаалы ээлеп турар. Аас чогаалы – кижи төрелгетенниң угаан-бодал ажылының кайгамчыктыг чедиишкиннериниң бирээзи. Тыва улустуң аас чогаалы хөй жанрларлыг: маадырлыг эпос, дириг амытаннар дугайында, хуулгаазын болгаш анаа тоолдар, тоолчургу база төөгү чугаалар, ыр, кожамыктар, үлегер домактар, тывызыктар, йөрээлдер дээш өске-даа хевирниң чогаалдары-дыр.

Тыва улустуӊ аас чогаалыныӊ хевирлери-биле таныжарынче чалап, номнарны сонуургап, номчууру-биле дараазында шөлүлгени айыттывыс.

Тыва чоннуң алдын үүжези 

Последние новости

25 января, Суббота

Поздравляем с юбилеем!

Поздравление с юбилеем

24 января, Пятница

Общественные библиотеки как портал в мир знаний

На этой неделе состоялись открытия Общественных библиотек в учреждениях культуры Кызыла.

24 января, Пятница

Литературный час в Теве-Хаинской модельной сельской библиотеке

17 января в Теве-Хаинской модельной сельской библиотеке состоялся литературный час «Жизненный и творческий путь А.П. Чехова», приуроченный к 160-летнему юбилею писателя.