НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ИМ. АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА

Режим работы:

Пн.-Пт. 9:00 - 18:00 ч. Сб. 9:00-17:00 ч.

«Тыва чогаалдың кадыны»

27 марта, Пятница

Тываның Улустуң чогаалчызы Екатерина Түктүг-ооловна Танованың 90 харлаан оюнга  А. С. Пушкин аттыг Национал ном саңының национал болгаш чурт-шинчилел килдизинде «Тыва чогаалдың кадыны» деп ном делгелгези салдынган.

Е. К. Танова 1930 чылдың март 27-де Сүт-Хол кожууннуң Кара-Чыраа сумузунга төрүттүнген.

Кызылдың педагогика институдун, Москвага Партияның Дээди школазының журналистика факультедин, Москваның Ломоносов аттыг күрүне университединиң аспирантуразын доозуп, аңаа эртем адын камгалаан.

Педагог, журналист, шүлүкчү, прозачы, драматург, хөй-хөй очерктерниң, публицистиг болгаш эртем талазы-биле ажылдарныӊ автору.

Е. Т. Танова 30 хире шүлүк болгаш проза номнарын үндүрген, 10 ажыг шиилерни бижээн.

Делгелгеде Е. Т. Танованың дараазында номнарны делгээн. «Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы», (Кызыл, 2013 ч.), «Дошкун чылдарның чазы», (Кызыл, 1993 ч.) – бо тоожуда 1937-1938 чылдарда репрессияга таваржып, «чоннуң дайзыннары» диртип нүгүлдеткеш, актыг черге шаажылаттырганнарның дугайында бижээн. «Дошкун чылдарның чазы»: тоожулар, (Кызыл, 2010 ч. ), «Кара-Бай», (Кызыл, 2008 ч.) бо романда мал-чер ажылынга төрүмелинден бердинген болгаш өскүзүнге чалынмайн, чүгле бодунуң карак кызыл күш-ажылының ачызында  шыдалдыг бай, төлептиг, орден-хавыялыг мурнакчы араттың хоп-нүгүл уржуундан бажыңнадып, байысаадып, хөреңгизин хавыртып, хоралакчы дайзын диртип, хосталгазын казыдып, шииттирип, түреп чораанының база ооң өг-бүлезиниң берге салым-хуузунуӊ дугайында төөгүп бижээн. «Күлүк-Тажы»: эпостуг шүлүглел (Кызыл, 2006 ч.), «Шиилер»: шиилер чыындызы (Кызыл, 2008 ч.), «Иениң салым хуузу»: тоожу (Кызыл, 1991 ч.).

Делгелгеде чогаалчының бодунуң бижээн номнарындан аңгыда, ооң очулгаларын база делгээн – Самуил Маршактың «Өң-баазын ном» (Кызыл, 1963 ч.), «Челээш»: шүлүктер (Кызыл, 1982 ч.) деп шүлүк ному, Иван Сергеевич Тургеневтиң «Бүдүүзүнде» (Кызыл, 1970 ч.).

Е. Т. Танованың ады «Кызылдың алдарлыг кижилери» деп хүндүткел номунче киир бижиттинген.   

Последние новости

29 мая, Пятница

Шаравии Валерий Севилбаевич

1929 чылдың май 29-та Тыва Арат Республиканың Чөөн-Хемчик кожуунда Чадаана хемниң кыдыында Чудук-Кажаа деп черге төрүттүнген.

29 мая, Пятница

Стартовал проект «Читает мама, читает папа»

28 апреля в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина стартовал проект «Читает мама, читает папа», который стал одним из победителей Фонда президентских грантов среди 2017 поддержанных из 9308 поданных заявок.

28 мая, Четверг

Библиотеки Тувы

Библиотеки выполняют важные социально-коммуникативные функции, активно продвигают чтение, приобщают к национальной и мировой культуре.